Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για μετατροπή ολόκληρου του Δήμου αλλά και της πόλης του Αργοστολίου σε έναν «Έξυπνο Δήμο/Πόλη» (Smart city)

  Τεχνολογία και Καινοτομία

Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για μετατροπή ολόκληρου του Δήμου αλλά και της πόλης του Αργοστολίου σε έναν «Έξυπνο Δήμο/Πόλη» (Smart city). Έξυπνος φωτισμός, έξυπνες συγκοινωνίες, έξυπνη στάθμευση, σύγχρονες υπηρεσίες στους πολίτες, μηχανοργάνωση παντού