Ενίσχυση κάθε προσπάθειας μαζικού αθλητισμού

  Αθλητισμός

Ενίσχυση κάθε προσπάθειας μαζικού αθλητισμού (π.χ αγώνες δρόμου).