Ενίσχυση της λειτουργίας του ΚΑΠΗ

  Κοινωνική αλληλεγγύη

Ενίσχυση της λειτουργίας του ΚΑΠΗ και σχέδιο για την ύπαρξη υποδομών στήριξης και ψυχαγωγίας ατόμων τρίτης ηλικίας σε όλες τις Δημοτικές ενότητες του Δήμου.