Ενίσχυση του Νοσοκομείου διότι αποτελεί και βασική Τουριστική υποδομή

  Τουρισμός

Ενίσχυση του Νοσοκομείου διότι αποτελεί και βασική Τουριστική υποδομή.