Εξασφάλιση επαρκούς ηλεκτροφωτισμού δημόσιων χώρων σε όλες τις τουριστικές περιοχές του Δήμου.

  Τουρισμός

Εξασφάλιση επαρκούς ηλεκτροφωτισμού δημόσιων χώρων σε όλες τις τουριστικές περιοχές του Δήμου.