Εξοπλισμός σχολείων ώστε να παρέχουν επιμόρφωση STEM

  Παιδεία

Εξοπλισμός σχολείων ώστε να παρέχουν επιμόρφωση STEM (επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.