Επαναλειτουργία και ενίσχυση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στα Δαυγάτα

  Πολιτισμός

Επαναλειτουργία και ενίσχυση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στα Δαυγάτα.