Επανασχεδιασμός του κυκλοφοριακού στο Αργοστόλι

  Καθημερινότητα

Επανασχεδιασμός του κυκλοφοριακού στο Αργοστόλι και σε άλλες περιοχές ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων ως αποτέλεσμα των νέων κυκλοφοριακών μελετών.