Θεσμοθέτηση θερινού Δημοτικού camp για την απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες

  Κοινωνική αλληλεγγύη

Θεσμοθέτηση θερινού Δημοτικού camp για την απασχόληση παιδιών με ειδικές ανάγκες με τη στήριξη του Δήμου.