Ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων στις ανάγκες των Δημοτών και κατ’επέκταση στα αναγκαία έργα ώστε τα περιορισμένα χρήματα που είναι διαθέσιμα να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.