Ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου

  Τουρισμός

Ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη όλων των περιοχών του Δήμου. Συνεργασία ανάμεσα στις Δημοτικές ενότητες σε θέματα τουριστικής προβολής.