Κίνητρα για την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων

  Περιβάλλον

Κίνητρα για την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων αλλά και την παραδοσιακή ανακατασκευή των προσόψεων κτιρίων σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου.