Κατανομή των κονδυλίων στους πρώην Δήμους

Κατανομή των κονδυλίων στους πρώην Δήμους (νυν Δημοτικές Ενότητες) με αντικειμενικά κριτήρια και μετά από εκτεταμένη διαβούλευση.