Μελέτη και υλοποίηση όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων

  Καθημερινότητα

Μελέτη και υλοποίηση όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων.