Μεταφορά των υπηρεσιών του Δήμου που στεγάζονται στο παλιό Μέγαρο της Τράπεζας της Ελλάδος

Μεταφορά των υπηρεσιών του Δήμου που στεγάζονται στο παλιό Μέγαρο της Τράπεζας της Ελλάδος και μετατροπή του σε πινακοθήκη ή κάποιου άλλου επισκέψιμου χώρου πολιτισμού μετά από διαβούλευση. Διερεύνηση συνεργασίας με Κοργιαλένειο Ίδρυμα για μεταφορά εκθεμάτων Λαογραφικού Μουσείου.