Οικονομική στήριξη του Νοσοκομείου από τους τρεις Δήμους της Κεφαλονιάς

  Υγεία

Οικονομική στήριξη του Νοσοκομείου από τους τρεις Δήμους της Κεφαλονιάς με κύρια κατεύθυνση τη συντήρηση και βελτίωση των υποδομών του.