Ορισμός τοπικών αντιδημάρχων με ενισχυμένες αρμοδιότητες

Ορισμός τοπικών αντιδημάρχων με ενισχυμένες αρμοδιότητες, που θα λειτουργούν πραγματικά «αντί του δημάρχου» μέσα στα όρια της δημοτικής τους ενότητας. Σύνταξη Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος κάθε Δημοτικής Ενότητας, σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, λαμβάνοντας ουσιαστικά υπόψη τις προτάσεις τους.