Ορισμός χρόνου και χώρου απόθεσης μπαζών

  Περιβάλλον

Ορισμός χρόνου και χώρου απόθεσης μπαζών μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας για την άμεση συλλογή τους σε όλη την έκταση του Δήμου.