Ουσιαστική ενεργοποίηση και λειτουργία του θεσμού του «Συνηγόρου του πολίτη»