Ο Δήμος σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και τους φορείς του νοσοκομείου να προτείνουν στην πολιτεία κατάλληλους για τη θέση του διοικητή του νοσοκομείου

  Υγεία

Ο Δήμος σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο και τους φορείς του νοσοκομείου να προτείνουν στην πολιτεία κατάλληλους για τη θέση του διοικητή του νοσοκομείου.