Προμήθεια και λειτουργία δημοτικών ασθενοφόρων

  Υγεία

Προμήθεια και λειτουργία δημοτικών ασθενοφόρων με έδρα τη Σκάλα και τη Λειβαθώ, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ και το Νοσοκομείο, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των χωριών των Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων και Λειβαθούς.