Προώθηση της ηλεκτροκίνησης

  Ενέργεια

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης με εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Σταδιακή αντικατάσταση του συμβατικού στόλου οχημάτων Δήμου με ηλεκτρικά οχήματα.