Πρόγραμμα ανακατασκευής και βελτίωσης του οδοστρώματος σε όλους τους δημοτικούς δρόμους

  Καθημερινότητα

Πρόγραμμα ανακατασκευής και βελτίωσης του οδοστρώματος σε όλους τους δημοτικούς δρόμους με ταυτόχρονη διαγράμμιση σε ολόκληρο τον Δήμο.