Πρόγραμμα επιμόρφωσης επαγγελματιών

  Περιβάλλον

Πρόγραμμα επιμόρφωσης επαγγελματιών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τουριστικών επιχειρήσεων.