Πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης όλων των πολιτών του Δήμου στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας

  Παιδεία

Πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης όλων των πολιτών του Δήμου στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας με έμφαση στην χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του κράτους, του Δήμου και του Τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση σε πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας.