Πρόγραμμα στήριξης αστέγων με στόχο να μην υπάρχει κανένας άστεγος συμπολίτης μας στο Δήμο

  Κοινωνική αλληλεγγύη

Πρόγραμμα στήριξης αστέγων με στόχο να μην υπάρχει κανένας άστεγος συμπολίτης μας στο Δήμο.