Πρόσβαση όλων στον αθλητισμό με δημιουργία νέων εγκαταστάσεων

  Αθλητισμός

Πρόσβαση όλων στον αθλητισμό με δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και βελτίωση υφιστάμενων αθλητικών υποδομών ισόρροπα σε ολόκληρο τον Δήμο.