ρογραμματισμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων

Προγραμματισμένες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων με τη συμμετοχή των αρμόδιων αντιδημάρχων, προέδρων και συμβούλων κοινοτήτων, επικεντρωμένες σε τοπικά θέματα.