Σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και των ορίων δικαιοδοσίας

Σαφής διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και των ορίων δικαιοδοσίας ανάμεσα στον Δήμο Αργοστολίου και σε όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια, Υπουργεία κτλ). Διεκδίκηση των αρμοδιοτήτων που θα κριθεί συλλογικά ότι πρέπει να αναλάβει εξ’ολοκλήρου ο Δήμος.