Στήριξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα σχολεία

  Παιδεία

Στήριξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα σχολεία για θέματα: οδικής συμπεριφοράς, πρόληψης χρήσης ναρκωτικών, πρώτων βοηθειών, νέων τεχνολογιών, ασφάλειας στο Διαδίκτυο, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας ζώων, ανάδειξης επτανησιακού πολιτισμού και συμμετοχής στα κοινά.