Στήριξη Κοργιαλενείου Ιδρύματος

  Πολιτισμός

Στήριξη με κάθε δυνατό τρόπο και εύρεση χρηματοδότησης για τις δομές του Κοργιαλενείου Ιδρύματος (Λαογραφικό Μουσείο και Βιβλιοθήκη).