Στήριξη της ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κεφαλονιά

  Παιδεία

Στήριξη της ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κεφαλονιά τόσο σε υποδομές, στην αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και στη δημιουργία νέων Τμημάτων. Συμμετοχή εκπροσώπων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε όλες τις εκπαιδευτικές/επιστημονικές δομές και όργανα με έδρα τον Δήμο Αργοστολίου με ρόλο συμβουλευτικό. Ο Δήμος θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου σε ολόκληρο το νησί μας.