Στήριξη των ανέργων

  Κοινωνική αλληλεγγύη

Στήριξη των ανέργων σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης και με τις επιχειρήσεις (μέσω κινήτρων) για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.