Στήριξη των εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας του Δήμου

  Πολιτική Προστασία

Στήριξη των εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας του Δήμου ώστε να διαθέτουν όλα τα μέσα για την πραγματοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού έργου τους.