Στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν στην Κεφαλονιά

  Παιδεία

Στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν στην Κεφαλονιά σε όλες τους τις ανάγκες. Δημιουργία Εστίας διαμονής εντός του διαθέσιμου οικοπέδου του Ιονίου Πανεπιστημίου και άμεση αξιοποίηση του οικοτροφείου στη Λάσση για τις ανάγκες στέγασης των φοιτητών. Ο Δήμος θα είναι επίσης αρωγός στην πρακτική άσκηση των φοιτητών.