Συμβολή στην ολοκλήρωση και λειτουργία των υδατοδρομίων

  Τουρισμός

Συμβολή στην ολοκλήρωση και λειτουργία των υδατοδρομίων ως βασική τουριστική υποδομή.