Συνεργασία με συλλόγους δασκάλων και καθηγητών για λύση του έντονου προβλήματος στέγασής τους

  Παιδεία

Συνεργασία με συλλόγους δασκάλων και καθηγητών για λύση του έντονου προβλήματος στέγασής τους στην Κεφαλονιά. Διερεύνηση της λύσης για ενοικίαση χώρων διαμονής από τον Δήμο για τις ανάγκες τους.