Συνεργασία με συλλόγους ιατρών και νοσηλευτών για λύση του έντονου προβλήματος στέγασής τους στην Κεφαλονιά

  Υγεία

Συνεργασία με συλλόγους ιατρών και νοσηλευτών για λύση του έντονου προβλήματος στέγασής τους στην Κεφαλονιά. Διερεύνηση αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου για αυτές τις ανάγκες.