Συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία πάρκου νεοφυών επιχειρήσεων

Συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία πάρκου νεοφυών επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την επιστροφή των νέων επιστημόνων στην Κεφαλονιά.