Σχέδιο επέκτασης του ΧΥΤΑ

  Περιβάλλον

Σχέδιο επέκτασης του ΧΥΤΑ ώστε να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του νησιού για τα επόμενα 30 χρόνια.