Σχεδιασμός και υλοποίηση ανοικτής πλατφόρμας διαβούλευσης στα πρότυπα του opengov

  Τεχνολογία και Καινοτομία

Σχεδιασμός και υλοποίηση ανοικτής πλατφόρμας διαβούλευσης στα πρότυπα του opengov, μέσω της οποίας θα τίθενται σε διαβούλευση προτεινόμενα από τη Δημοτική αρχή έργα και προτάσεις πριν οριστικοποιηθούν και ψηφιστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.