Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας άμεσης και πολυκαναλικής επικοινωνίας μεταξύ Δήμου – Δημοτών

  Τεχνολογία και Καινοτομία

Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας άμεσης και πολυκαναλικής επικοινωνίας μεταξύ Δήμου – Δημοτών, με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη εξ’ αποστάσεως, τη μείωση των χρόνων απόκρισης των υπηρεσιών και την πλήρη εποπτεία της λειτουργίας του Δήμου. Σχεδιασμός, υλοποίηση και δωρεάν διανομή ειδικής εφαρμογής του Δήμου για smartphone με τη χρήση της οποίας θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα ο πολίτης αλλά και ο ίδιος να ενημερώνει το Δήμο για τα προβλήματά του.