Σύνταξη μνημονίου συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο

  Πολιτική Προστασία

Σύνταξη μνημονίου συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο, ώστε οι μηχανικοί να μετέχουν από την πρώτη στιγμή στην εκτίμηση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.