Τακτικά δημοψηφίσματα για σημαντικά θέματα και τακτές λαϊκές συνελεύσεις σε όλες τις Δημοτικές ενότητες