Θεματική ενότητα : Ενέργεια

Σχεδιασμός του νέου «Έξυπνου» δήμου στη διαχείριση της ενέργειας. Βέλτιστη ενεργειακή χρήση σε όλους τους δημοτικούς χώρους και κτίρια. Εγκατάσταση συστημάτων εναλλακτικής ενέργειας και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας (π.χ. έξυπνος ηλεκτροφωτ..

περισσότερα..