Θεματική ενότητα : Κοινωνική αλληλεγγύη

Δημιουργία Συμβουλευτικού οργάνου με την ονομασία «Συμβούλιο τρίτης ηλικίας» με συμμετοχή όλων των προέδρων συλλόγων συνταξιούχων από ολόκληρο τον Δήμο. Το όργανο θα είναι υπεύθυνο για την κατάθεση προτάσεων σχετικά με τους συνταξιούχους και την τρίτη η..

περισσότερα..

Δημιουργία τράπεζας χρόνου στο πλαίσιο της οποίας, ο εθελοντής προσφέρει μια ώρα από το χρόνο του π.χ. ο καθηγητής, ο ηλεκτρολόγος εισπράττοντας μια ώρα άλλων υπηρεσιών που έχει ανάγκη π.χ. καθαριότητα ή μαγείρεμα. Ενισχύεται η αλληλεγγύη, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προσφορά μεταξύ των μελών ανεξάρτητα από την εξειδίκευση ή οχι καθενός, εξαλείφοντας τα ..

περισσότερα..

Δημιουργία νέας δομής με την ονομασία «Σχολή γονέων» που θα επικουρεί τους γονείς τόσο πριν όσο και μετά την απόκτηση παιδιού σε θέματα πρακτικά (υγεία, ανάπτυξη παιδιού, δημιουργική απασχόληση κτλ) όσο και σε θέματα ψυχολογικής στή..

περισσότερα..