Θεματική ενότητα : Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης για όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρήσεων και φ..

περισσότερα..

Συνεργασία με άλλους Δήμους της Ελλάδας και της Ευρώπης για μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε όλους τους τομείς. Δημιουργία μόνιμου φόρουμ με όλους τους συνεργαζόμενους Δήμους και πραγματοποίηση κοινού αναπτυξιακού συνεδρίου στην Κεφαλονιά κάθε ..

περισσότερα..

Ανοιχτή διαβούλευση για την ανάπλαση της παραλίας του Αργοστολίου (κυρίως την περιοχή της αγοράς) και τη βελτίωση του παραλιακού μετώπου της πόλης ώστε να είναι ανοιχτό προς τη θάλασσα αλλά ταυτόχρονα να αποτελεί εμπορικό και ψυχαγωγικό κόμβο της ..

περισσότερα..

Κίνητρα σε γονείς και οικογένειες για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η γήρανση και μείωση του πληθυσμού στην Κεφαλονιά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με κίνητρα για περισσότερες γεννήσεις (π.χ. μειώσεις δημοτικών φόρων σε πολύτεκνες οικογένειες) αλλά και με δράσεις για τον επαναπατρισμό νέων και οικογενειών που έχουν φύγει απ’το νησ..

περισσότερα..

Θεσμοθέτηση, σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο ετήσιας έκθεσης τοπικών προϊόντων (κρασί, λάδι, μέλι, τυριά κλπ), προώθηση της τοπικής κουζίνας καθώς και πρότυπων υπηρεσιών στο χώρο του τουρισμού, η οποία θα λαμβάνει χώρα πριν την έναρξη της τουριστικής περ..

περισσότερα..

Δημιουργία «Συμβουλίου ανάπτυξης» με συμμετοχή του ΕΒΕΚΙ και όλων των εμπορικών/τουριστικών/επαγγελματικών Συλλόγων του Δήμου. Το συμβούλιο θα αποτελεί τον σύμβουλο του Δήμου για θέματα οικονομίας/ανάπτυξης. Πρόθεσή μας είναι η αναβάθμιση του ρόλου του ΕΒΕΚΙ και των Συλλόγων ως βάση για την επίτευξη της ανάπτυξης του Δήμου Αργοστ..

περισσότερα..