Θεματική ενότητα : Οργάνωση και λειτουργία του Δήμου

Έγκαιρη ενημέρωση και διαβούλευση με όλες τις Δημοτικές παρατάξεις πριν τα Δημοτικά Συμβούλια ώστε η συζήτηση σε αυτά να είναι βασισμένη σε θέσεις με στόχο την επίτευξη των μέγιστων δυνατών συναιν..

περισσότερα..