Θεματική ενότητα : Παιδεία

Δημιουργία συμβουλευτικού οργάνου με την ονομασία «Συμβούλιο Νεολαίας» με συμμετοχή όλων των προέδρων 15μελών συμβουλίων από ολόκληρο τον Δήμο. Το όργανο θα είναι υπεύθυνο για την κατάθεση προτάσεων σχετικά με τη Νεολαία και την καλύτερη λειτουργία των σχο..

περισσότερα..

Συνεργασία με συλλόγους δασκάλων και καθηγητών για λύση του έντονου προβλήματος στέγασής τους στην Κεφαλονιά. Διερεύνηση της λύσης για ενοικίαση χώρων διαμονής από τον Δήμο για τις ανάγκες..

περισσότερα..

Στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν στην Κεφαλονιά σε όλες τους τις ανάγκες. Δημιουργία Εστίας διαμονής εντός του διαθέσιμου οικοπέδου του Ιονίου Πανεπιστημίου και άμεση αξιοποίηση του οικοτροφείου στη Λάσση για τις ανάγκες στέγασης των φοιτητών. Ο Δήμος θα είναι επίσης αρωγός στην πρακτική άσκηση των φοι..

περισσότερα..

Στήριξη της ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κεφαλονιά τόσο σε υποδομές, στην αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και στη δημιουργία νέων Τμημάτων. Συμμετοχή εκπροσώπων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε όλες τις εκπαιδευτικές/επιστημονικές δομές και όργανα με έδρα τον Δήμο Αργοστολίου με ρόλο συμβουλευτικό. Ο Δήμος θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου σε ολόκληρο ..

περισσότερα..

Στήριξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα σχολεία για θέματα: οδικής συμπεριφοράς, πρόληψης χρήσης ναρκωτικών, πρώτων βοηθειών, νέων τεχνολογιών, ασφάλειας στο Διαδίκτυο, προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας ζώων, ανάδειξης επτανησιακού πολιτισμού και συμμετοχής στα ..

περισσότερα..

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για τους ξενόγλωσσους μόνιμα διαμένοντες στο Δήμο, μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ ..

περισσότερα..

Πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης όλων των πολιτών του Δήμου στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας με έμφαση στην χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του κράτους, του Δήμου και του Τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση σε πολίτες μεγαλύτερης ηλ..

περισσότερα..

Διαβούλευση με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για πιθανή μετεγκατάσταση του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου που λειτουργεί σήμερα στα Περ..

περισσότερα..

Διαβούλευση για τις δυνατότητες ορθής λειτουργίας του πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Διλινάτα (δημιουργία σχολικού προγράμματος επισκέψεων κτλ) ή μετεγκατάσταση του και δημιουργία αθλητικών ή άλλων εγκαταστάσεων στη θέσ..

περισσότερα..