Θεματική ενότητα : Παιδεία

Εκπόνηση σχεδίου για τις ανάγκες σχολικής στέγης, μετά από επανέλεγχο καταλληλότητας και διαβούλευση με τους Συλλόγους Γονέων, προβλέποντας τις ανάγκες του Δήμου για τα επόμενα 30 χρόνια. Επισκευή όλων των σχολικών κτιρίων που θα κριθούν κατάλληλα από τη μελέτη και ταυτόχρονη χωροθέτηση και μελέτη νέων, σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων με σταδιακή αντικατάσταση των παλαιότερων και μη ..

περισσότερα..